©ï lapa izmanto cookies savà Gerät. Ja jþs noklik¹óiniet uz "Next", lai, mºs pieñemam, ka jþs piekrïtat sañemt visas sïkdatnes no ¹ïs vietnes. Uzziniet vairàk Privacy Policy tàlàk

Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+

Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
Porsche Panamera GTS Facelife + Online Kauf Möglich+
 
 
55.999 EUR
Iekjais numurs
PAGTS
pirmâ reistrâcija
11/2013
tehniskâ apskate/izplûdes gâzu pârbaude
jauns
Kilometru râdîjums
86.450 km
Degviela
Super Plus
Transportlîdzeka kategorija
Limuz?ns
Transportlîdzeka veids
Lietots automobilis
Jauda
324 kW (441 PS)
Pârnesumkârba
Autom?tika
Cilindri
8
Dzinja tilpums
4.806 ccm
Krâsa
FARBE_1007 () Met?liska
Automobi?a garantija
Polster?jums
?da melns
Durvju skaits
4 durvju
Kopjais svars
2.500 kg
Sdvietas
4
Patºriñ¹
degvielas patri kombints*
10.7 l/100 km
- apdzîvotâs vietâs
15.7 l/100 km
- neapdzîvotâs vietâs
7.8 l/100 km
CO2 emisijas
249 g/ km
Izme¹u standarts
eiro 5
Vide ¾etons
Za?? vides aizsardz?bas uzl?me (4)
Aprïkojums
 • 3. bremžu lukturis
 • 20 collu vieglmet?la diski
 • 360 gr?du kamera
 • ?das st?re
 • ?ra temperat?ras r?d?jums
 • ABS
 • Adapt?vais l?kumu apgaismojums
 • Aizmugures s?dek?u apsilde
 • Aizpild?ta servisa gr?mati?a
 • Apsild?mi ?r?jie spogu?i
 • Aptumšoti logi aizmugur?
 • Atpaka?skata kamera
 • Audiosist?ma
 • Autom?tiski aptumšojami spogu?i
 • Autom?tiski aptumšojams atpaka?skata spogulis
 • Automobi?a garantija
 • Bag?žas nodal?juma p?rsegs
 • biksenons
 • Blakuss?d?t?ja droš?bas spilvens
 • Bluetooth audiostraum?šana
 • Bluetooth br?vroku sist?ma
 • Bortdators
 • Br?vroku sist?ma
 • Braukšanas ?truma uztur?šanas sist?ma
 • Ce?az?mju atpaz?šanas pal?gsist?ma
 • Centr?l? atsl?ga
 • Centr?lais elko?u balsts
 • dienas gaismas lukturi
 • Digit?lais radiouztv?r?js
 • Droš?bas spilveni ce?u l?men? vad?t?ja pus?
 • Elektrisk?s aizmugures durvis
 • Elektrisk? st?vbremze
 • Elektriski b?d?ms jumts
 • Elektriskie ?r?jie spogu?i
 • Elektriskie logu pac?l?ji, 4 gab.
 • Elektriski pielok?mi ?r?jie spogu?i
 • Elektronisk? vilces kontroles sist?ma
 • Gaismas sensors
 • Gaismu autom?tika
 • Iedarbin?šana bez atsl?gas
 • Iedarbin?šana bez atsl?gas
 • Iedarbin?šanas-apst?din?šanas autom?tika
 • Iek??šana bez atsl?gas
 • imobilaizers
 • Integr?ta m?zikas straum?šana
 • ISOFIX b?rnu s?dekl?šu stiprin?jumi
 • Jauna TA/atg?zu p?rbaude
 • klimatkontrole
 • Komfortabli s?dek?i
 • Komunik?cijas pakete
 • LED aizmugures lukturi
 • LED dienas gaitas lukturi
 • lietus sensors
 • Logu/galvas droš?bas spilveni priekš?
 • Lukturu mazg?šanas iek?rta
 • Lukturu mazg?šanas sist?ma
 • Met?liska
 • MP3 radio
 • MP3 saskarne
 • Multivides sist?ma
 • Nav cietis satiksmes negad?jumos
 • Navig?cijas sist?ma ar ekr?nu
 • Nesm???t?ju automobilis
 • Nolaižama aizmugures s?dek?u atzveltne
 • Optikas pakete
 • Ortop?diskais s?deklis kreisaj?/labaj? pus?
 • Ortop?diskais s?deklis kreisaj? pus?
 • P?rnesumu p?rsl?gšanas sviras pie st?res
 • Parkošan?s kamera
 • Parkošan?s sensori aizmugur?
 • Parkošan?s sensori priekš?
 • Parktronic
 • Pilnpiedzi?a
 • Pneimatisk? amortiz?cijas sist?ma
 • Priekš?jie s?dek?i ar regul?jamu augstumu
 • Priekš?jo s?dek?u apsilde
 • radio
 • radio/CD
 • Regul?jams st?res statnis
 • riepu spiediena kontrole
 • S?dek?u apsilde
 • S?dek?u apsilde aizmugur?
 • S?deklis ar atmi?u par kreisi/elektriski regul?jams s?deklis pa labi
 • S?nu droš?bas spilveni aizmugur?
 • S?nu droš?bas spilveni priekš?
 • Sagatavots
 • salona filtrs
 • Servisa gr?mati?a
 • Servotronic
 • sporta pakete
 • Sportiska ritoš? iek?rta
 • Sportiska st?re
 • Sportiski s?dek?i
 • Sportisks izp?t?js
 • St?res pastiprin?t?js
 • St?voklis: ?oti labs
 • telefons
 • Ton?tie stikli
 • USB ligzda
 • Uzst?d?ts papildu apr?kojums
 • Vad?t?ja droš?bas spilvens
 • Vilces kontroles sist?ma
 • ziemas riepas
Piezîme

Online Besichtigung-Wir liefern!

Aufgrund der aktuellen Situation bieten wir unseren Kunden die Online-Besichtigung per Video- Telefonie an.

Der Kauf erfolgt online und wir lassen Ihnen den Wagen liefern.

Sehr gepflegter Porsche Panamera GTS mit Klappenauspuff ab Werk.

- Deutsches Fahrzeug

- Unfallfrei

- Scheckheft gepflegt bei Porsche

- 1 Jahr Garantie

 • GTS Sportversion
 • GTS Sportsitze mit grauem Schriftzug /nähten
 • GTS Carbon Elemente innen
 • GTS Klappenauspuff
 • 20´´ Turbo Rad Fünfspeichen-Design mit titanfarben
 • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
 • Fensterheber elektrisch vorn + hinten
 • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
 • Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View
 • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
 • Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul (erweitert)
 • Radioempfang digital (DAB+)
 • Schiebedach elektrisch
 • Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)
 • Sitzheizung vorn + hinten
 • Zentralverriegelung / Startanlage Porsche Entry & Drive
 • Scheibenwischer mit Regensensor
 • Tagfahrlicht LED
 • Traktionskontrolle
 • Wegfahrsperre
 • Antriebsart: Allradantrieb permanent
 • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
 • Klimaautomatik 4-Zonen

Service Historie:

11-2013 Porsche Düsseldorf 25 KM

08-2015 Porsche Düsseldorf 20412 KM

09.2017 Porsche Düsseldorf 48455 KM

11.2019 Porsche Koblenz 83687 KM

Kontaktpersona
Vai Jums ir vl jautâjumi?

Jþsu DG Automobile & Exclusive Cars komanda

Daniel Godefroid
Inhaber

06563 / 96 38 39

* Papildu informàciju par jaunu vieglo automa¹ïnu oficiàlo degvielas patºriñu un oficiàlajàm specifiskajàm CO2 emisijàm skatït "Rokasgràmatà par jaunu vieglo automa¹ïnu degvielas patºriñu un CO2 emisiju", kuru var sañemt bez maksas visàs pàrdo¹anas vietàs un "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" vietnº www.dat.de.

Jûsu zia piedâvâtâjiem Lauki, kuri atzïmºti ar *, jàaizpilda obligàti.
Uzmanîbu: lûdzu, ievadiet savu vârdu!
Uzmanîbu: lûdzu, ievadiet kâdu ziu!
Jums jàakceptº noràdïjumi par datu aizsardzïbu.


Jþs esat laipni aicinàti sazinàties ar mums pa tàlruni:
06563 / 96 38 39

Noràdïjums par datu aizsardzïbu

Personïgie dati, kurus Jþs nodevàt mþsu rïcïbà, tiks izmantoti Jþsu pieprasïjuma apstràdei, ko veiks uzñºmums "webmobil24.com" un "webmobil24.com" pilnvarotie pakalpojumu sniedzºji, un, ja tas bþs nepiecie¹ams pieprasïjuma izpildei/apstràdei, nodoti ar "webmobil24.com" saistïtiem uzñºmºjiem un to pilnvarotiem pakalpojumu sniedzºjiem, respektïvi "webmobil24.com" partneriem un tur izmantoti vai apstràdàti. Ja dati tiks nodoti iepriek¹ minºtajiem partneriem uz valstïm, kas atrodas àrpus Eiropas Ekonomiskàs zonas un tur apstràdàti (piemºram, tehniskai saglabà¹anai un apstràdei pilnvarotajam datu apstràdes pakalpojumu sniedzºjam uz ASV), tas, protams, tiks veikts saskañà ar spºkà eso¹ajiem noteikumiem par personïgo datu aizsardzïbu. Nosþtot formulàru, Jþs apliecinàt, ka piekrïtat sañemt e-pastu iepriek¹ minºtajos nolþkosJa nevºlaties, ka Jþsu dati tiek izmantoti iepriek¹ minºtajos nolþkos, sazinieties, lþdzu, ar iepriek¹ minºto piedàvàtàju.

Iesakiet ¹o piedàvàjumu citiem
 
Dalïtos:
 
 1. Pārdod labus bildes transportlÄdzekÄus: 36 XXL fotoattÄlus, + slÄdrādi un video katru iespÄjamo transportlÄdzekli.

 2. VissvarÄgākā informācija par transportlÄdzekli Äsumā.

 3. Kontaktpersonu var izmantot atsevi¹Äi vai ÄenerÄt no e-pasta atbildes sistÄmas datiem.

 4. Kvalitātes vadÄba - Envkv vai kvalitātes zÄmogs tiek aug¹upielādÄts automātiski

 5. Kontaktpersonu var izmantot atsevi¹Äi vai ÄenerÄt no e-pasta atbildes sistÄmas datiem.

 6. Par mÄÄotājiem detaÄas: pielāgot visas iespÄjas, iespÄjams.

 7. CeĹ uz jÅsu koncesiju: ââtā kā klients vienmÄr atrod jÅs!

Video jauns Atzïmºt transportlïdzekli Transportlïdzeklis atzïmºts Neto saskaâ ar §25a UStG (likums par apgrozîjuma nodokli) PVN uzrâdîana nav iespjama PVN