©i svetainì naudoja slapukus jþsù Gerät. Jei paspausite "Next", mes manome, kad jþs sutinkate gauti visus slapukus i¹ ¹ios svetainìs. Su¾inokite daugiau Privatumo politika toliau

Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren

Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
Mercedes-Benz Vito 110 CDI lang, beidseitig Schiebetüren
 
Neto
8.700 EUR
PVM
(19%) 1.653 EUR
 
10.353 EUR
Pirmoji registracija
12/2014
TA/Imet.dujø patikra
nauja
Rida
201.860 km
Degalai
Dyzelinas
Tr. priemonës kategorija
Maþakrûvis transporteris
Tr. priemonës rûis
Naudota transporto priemonë
Galia
70 kW (95 PS)
Pavarø dëë
6 laipsniø pavarø dëþë
Darbinis tûris
2.148 ccm
Spalva
Balta
Minkðtasis apmuðalas
Medþiaga pilka
Daugiau informacijos
Durø skaiius
4 durø
Masë be krovinio
1.770 kg
Bendroji masë
2.770 kg
Keliamoji galia
1.000 kg
I¹oriniai matmenys (L / W / H mm)
4970/ 0/ 0
Sëdimos vietos
3
Vidinis numeris
Z MA DL 145 RF PKW
Vartojimas
Emisijos standartas
Euro5
Aplinkos ¾enklelis
¾alias aplinkosaugos ¾enklelis
Çranga
 • ABS stabdþiø antiblokavimo sistema
 • Antibuksavimo sistema
 • Bþklì: normali
 • Centrinis uþraktas su nuotolinio valdymo pulteliu
 • Elektra valdomi iðoriniai veidrodëliai
 • Elektra valdomi langai
 • ESP
 • Laisvojo siþlytojo garantija
 • Mechaniðkai/elektra nustatoma vairo kolonëlë
 • Paruoðta prijungti radijà
 • Reguliuojamas vairuotojo sìdynìs auk¹tis
 • Stumdomosios durys (rankiniu bþdu)
 • Suodþiø daleliø filtras
 • TA/iðmet.dujø patikra nauja
 • Tempomatas
 • Treèiasis stabdþiø þibintas
 • Vairo stiprintuvas
 • Vairuotojo oro pagalvë
 • Vidurinis porankis
 • Vienas ðeimininkas
 • yra kitø árangos elementø
Pastaba

 • Finanzierung über AutoEuropa Bank und Inzahlungnahme von unfallfreien und gepflegten Fahrzeugen
 • Wir kaufen Ihren gepflegten Sprinter gerne bar an, auch ohne Fahrzeugerwerb bei uns.
 • Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
 • Fotos sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung
 • Bei uns gekaufte Fahrzeuge werden auf Wunsch zum Festpreis von 200 Euro neu TÜV abgenommen
 • Alle Fahrzeuge werden gegen Aufpreis mit einer zweijährigen Garantie geliefert.
 • Weiterhin bieten wir ein Inspektionspaket zum günstigen Festpreis bei Fahrzeugkauf an.
 • Wir erstellen Ausfuhrerklärungen und Ausfuhrzeitkennzeichen innerhalb von 2 Stunden (wenn diese bis 10.00 beauftragt sind)
 • We supply export plates and documentation within two hours (when they are commissioned by 10.00 am) 0

 • Die Fotos sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung.
 • Maße und Gewichte: Fahrzeuglänge: 4993 mm Radstand: 3200 mm Ladevolumen: 5, 19m³ max.Ladefläche: 3, 76m² max.Ladelänge mit Trennwand: 2667 mm
 • max.Ladelänge ohne Trennwand : 2869 mm Innenraumbreite gemessen an Heckklappe: 1360 mm Innenraumhöhe gemessen an Heckklappe: 1260 mm;
 • Finanzierung über AutoEuropa Bank
 • keine Haftung für Druck-Schreibfehler
 • BVFK-Mitglied im Bundesverband freier KFZ-Händler
 • Wir erstellen Ausfuhrerklärungen und Kurzeitkennzeichen innerhalb von 2 Stunden
 • we supply export documentation and plates within two hours for our cars
 • Wir haben ständig mehrere Vito und Sprinter hauptsächlich drei und vierjährig auf Lager

Kontaktinis asmuo
Ar dar turite klausimø?

Jþsù Dr. Mann Automobile GmbH komanda

Andreas Dr. Mann

06131 / 57 36 15

* I¹samesnìs informacijos apie oficialiai patvirtintas naujù lengvùjù automobiliù degalù s±naudas ir specifines CO2 emisijas galima rasti "Vadove apie naujù lengvùjù automobiliù degalù s±naudas ir CO2 emisijas", kurç galima nemokamai çsigyti visose prekybos vietose ir "Deutsche Automobil Treuhand GmbH" svetainìje www.dat.de.

Jûsø inutë siûlytojui * pa¾ymìti laukeliai yra privalomi.
Dmesio: praome nurodyti savo vard!
Dmesio: praome rayti praneim!
Jþs turite pritarti privatumo politikai.


Jþs esate labai kvieèiame susisiekti su mumis telefonu:
06131 / 57 36 15

Privatumo politika

Jþsù pirmiau nurodytus asmens duomenis Jþsù u¾klausos apdorojimo tikslu renka, apdoroja, perduoda arba naudoja webmobil24.com ir webmobil24.com çgaliotas paslaugù teikìjas ir, - jei to reikia vykdant/apdorojant u¾klaus±, - ¹ie duomenys yra perduodami su webmobil24.com susijusioms çmonìms, çgaliotiems paslaugù teikìjams arba webmobil24.com partneriui, ir ten jie yra apdorojami arba naudojami. Jei duomenys pirmiau nurodytoms sutarèiù ¹alims yra siunèiami ç ¹alis u¾ EEE ribù ir ten apdorojami (pvz., kad bþtù techni¹kai saugomi ir apdorojami çgalioto duomenù apdorojimo paslaugù teikìjo JAV), tai vyksta, savaime suprantama, pagal visus galiojanèius asmens duomenù apsaugos reikalavimus. I¹siùsdami ¹i± form± Jþs pritariate tam, kad su Jumis pirmiau nurodytais tikslais bus galima susisiekti el. pa¹tu. Jei norite, kad Jþsù duomenys nebþtù naudojami pirmiau nurodytais tikslais, susisiekite su pirmiau nurodytu siþlytoju.

Rekomenduokite ¹ç pasiþlym±
 
Pasidalinti:
 
 1. Parduokite gerus nuotraukÅ automobilius: 36 XXL nuotraukas, + skaidriÅ demonstracijÄ ir vaizdo įraÅus kiekvienoje transporto priemonÄje.

 2. Svarbiausia informacija apie automobilį iÅ pirmo Åvilgsnio.

 3. Kontaktinis asmuo gali bÅti naudojamas atskirai arba generuojamas iÅ el. PaÅto reagavimo sistemos duomenÅ.

 4. KokybÄs valdymas - Envkv ar kokybÄs antspaudas yra įkeltas automatiÅkai

 5. Kontaktinis asmuo gali bÅti naudojamas atskirai arba generuojamas iÅ el. PaÅto reagavimo sistemos duomenÅ.

 6. DetaliÅ mÄgÄjams: galimybÄ pritaikyti visas funkcijas.

 7. Kelias į jÅsÅ prekybos atstovybÄ: taip klientas visada jus randa!

Video nauja Çsiminti transporto priemonê Transporto priemonì pa¾ymìta Neto pagal PVM ástatymo §25a PVM payma negalima PVM